2018/2019 (1)  PREINSCRIPCIó
·Es necessari enviar la següent documentació:
- currículum vitae
- títol de graduat o llicenciat
- certificació acadèmica del grau/llicenciatura cursats
- certificat de nivell d¿anglès, mínim B1
bé per correu electrònic a l'adreça sec.mat.inf@ub.edu, bé per correu ordinari o presencialment a la Secretaria d'Estudiants de la Facultat de Matemàtiques (Gran Via de les Corts Catalanes, 585 Pati de Ciències 08007 Barcelona). Si tens qualsevol consulta li pots enviar un email al coordinador master.mates@ub.edu

·Es necessario enviar la siguiente documentación:
- currículum vitae
- titulo de graduado o licenciado
- certificado académico del grado/licenciatura cursados
- certificado de nivel de inglés, mínimo B1
a través del correo electrónico a la dirección sec-matematiques@ub.edu, o bien por correo postal o personalmente a la Secretaria de la Facultad de Matemáticas (Gran Via de les Corts Catalanes, 585 Pati de Ciències 08007 Barcelona). Si tienes cualquier consulta le puedes enviar un email al coordinador del master master.mates@ub.edu

·Please send copies of the following documents:
- currículum vitae
- university degree
- transcript of records
- English Level, at least B1
either in electronic format to sec-matematiques@ub.edu or hard copy, by ordinari mail or personally, to Secretaria de la Facultad de Matemáticas (Gran Via de les Corts Catalanes, 585 Pati de Ciències E-08007 Barcelona). If you have some question you can send an email to the coordinator of the master master.mates@ub.edu
 
  Formulari  
 
2018/2019 (2)  MATRíCULA
Abans de la matrícula heu de portar la documentació original (resguard títol, certificat de notes) a la secretaria, si sou alumnes de la facultat no cal.

Tots heu de portar la fotocòpia del DNI i l'imprès de les assignatures signades pel vostre tutor.

Si teniu els documents amb signatura electrònica els podeu enviar per email.
 
  Formulari  
 
 
POP
 
 
Crèdits ECTS
 
60. Informació variable en funció del tipus d'estudis previs.