2019/2020 (1)  PREINSCRIPCIó
Durant el procés de preinscripció es demanarà adjuntar la següent documentació:
- currículum vitae
- títol de graduat o llicenciat
- certificació acadèmica del grau/llicenciatura cursats
- certificat de nivell d'anglès, mínim B1
- DNI, NIE o passaport

Si tens qualsevol consulta li pots enviar un email al coordinador master.mates@ub.edu

******************************************************************************
·Durante el proceso de preinscripción se pedirá adjuntar la siguiente documentación:
- currículum vitae
- titulo de graduado o licenciado
- certificado académico del grado/licenciatura cursados
- certificado de nivel de inglés, mínimo B1
- DNI, NIE o pasaporte

Si tienes cualquier consulta le puedes enviar un email al coordinador del master master.mates@ub.edu

********************************************************************************
·During the pre-registration process you will be asked to attach the following documents:
- currículum vitae
- university degree or transcript of records
- Certification of English Level
- Personal identification: NIF or NIE or PASSPORT

If you have some question you can send an email to the coordinator of the master master.mates@ub.edu
 
  Formulari  
 
2019/2020 (2)  MATRíCULA
Abans de la matrícula heu de portar la documentació original (resguard títol, certificat de notes) a la secretaria, si sou alumnes de la facultat no cal.

Tots heu de portar la fotocòpia del DNI i l'imprès de les assignatures signades pel vostre tutor.

Si teniu els documents amb signatura electrònica els podeu enviar per email.
 
  Formulari  
 
 
POP
 
 
Crèdits ECTS
 
60. Informació variable en funció del tipus d'estudis previs.