im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Gestió de la Cultura i del Patrimoni 
Dades identificatives del programa
Codi
H0301
Denominació
Gestió de la Cultura i del Patrimoni 
Àmbits dels estudis
Humanitats
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Lluis Bonet Agustí 
Centre
Facultat d'Economia i Empresa
E-mail
lbonet@ub.edu 
Telèfon
934021817 
Fax
934286231 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Psicologia
  Facultat d'Economia i Empresa
  Facultat de Dret
  Facultat d'Educació
  Facultat de Geografia i Història

Objectius generals del programa.
El doctorat de Gestió de la Cultura i el Patrimoni és un programa interdisciplinari que té per finalitat la formació avançada d'investigadors en la diversitat de camps i disciplines que conflueixen en la gestió de la cultura i el patrimoni. Les línies de recerca, d'acord amb les diferents àrees de coneixement que integren el programa oficial de postgrau en què s'inclou, tenen per objectiu analitzar i conèixer millor les estructures, les lògiques i les formes d'intervenció dels formats i agents que hi participen de l'àmbit de la gestió i les polítiques culturals i patrimonials.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
CRITERIS ESPECÍFICS D'ADMISSIÓ:
L'alumnat que no procedeix dels itineraris de recerca dels màsters del període de formació del programa de doctorat, ha d'haver superat un mínim de 60 crèdits ECTS de nivell equivalent, dels quals 30 han de ser de recerca. D'acord amb el programa específic d'origen, la Comissió de Doctorat pot exigir fer algunes assignatures o altres complements formatius.

VALORACIÓ DE MÈRITS:
La Comissió de Doctorat del doctorat de Gestió de la Cultura i el Patrimoni valora els mèrits específics següents:
- Haver superat amb bona qualificació els cursos de doctorat, màster oficial o equivalent en un dels àmbits temàtics del doctorat i, en particular, el projecte final de recerca.
- Haver fet algun treball de recerca avaluat per una comissió o tribunal.
- Haver superat amb bona qualificació un curs o una assignatura sobre metodologies i tècniques de recerca (mínim de 10 crèdits ECTS).
- Haver fet una estada en un centre de recerca reconegut.
- Haver participat en algun grup de recerca reconegut.
- Currículum de recerca i professional.
- Coneixement d'idiomes.
- Motivació i interès del projecte presentat per fer el doctorat.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
22/09/2021 10:10
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36