im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Biotecnologia 
Dades identificatives del programa
Codi
H0401
Denominació
Biotecnologia 
Programa de doctorat distingit amb la Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació (període de validesa des del curs 2011-2012 al curs 2013-2014)
Àmbits dels estudis
Ciències
Ciències Mèdiques i de la Salut
Ciències de la Vida 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Josefa Badia Palacín 
Centre
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
E-mail
josefabadia@ub.edu 
Telèfon
93 403 44 96 
Fax
934024520 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Biologia
  Facultat de Química
  Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
  SED - Campus Clínic

Objectius generals del programa.
El programa de doctorat de Biotecnologia té com a finalitat la de formar professionals de recerca en diferents àmbits de la recerca biotecnològica i la de constituir una oferta d'estudis de doctorat competitiva, homogènia, ben estructurada i de qualitat.
Aquest programa de doctorat, que proporciona una formació multidisciplinària en el camp de la biotecnologia, té com a objectius principals:
- Proporcionar formació, tant pràctica com teòrica, en els diferents aspectes de la biotecnologia, amb èmfasi especial en les bases i aplicacions de la biotecnologia molecular.
- Donar una sòlida formació conceptual i metodològica en biotecnologia a llicenciats i professionals d'àrees biomèdiques, industrials, agropecuàries, farmacèutiques, alimentàries, ambientals, i a tothom que estigui interessat en aspectes bàsics i en els processos i productes biotecnològics.
- Formar professionals preparats per cobrir la demanda del nombre creixent d'empreses biotecnològiques en el nostre país i tractar de reduir el lapse de temps entre la troballa bàsica i l'aplicació immediata.
- Aprofundir les aplicacions de la biotecnologia en la sostenibilitat dels sistemes de producció i en la bioremediació del medi ambient.
- Donar a conèixer els mètodes i les tècniques en gestió tant en l'àmbit de recerca com d'empreses.
- Capacitar l'alumnat perquè conegui la legislació que regula el tractament de productes biotecnològics quant a patents i bioseguretat.
Es pretén que els coneixements i la formació adquirits en cursar aquest programa de doctorat siguin útils, no només per al desenvolupament del treball experimental relacionat amb la tesi doctoral, sinó també per a les empreses interessades en la incorporació de personal format en aquesta àrea emergent.
Si tenim en compte el període docent i el formatiu:
En el període docent, l'objectiu principal és aprofundir els coneixements necessaris per afrontar amb més èxit l'etapa formativa i consolidar-los. Els objectius es concreten més específicament dins el màster de Biotecnologia Molecular.
El període formatiu, que constitueix l'estudi de doctorat, es duu a terme en un grup de recerca vinculat a una línia de recerca del programa. L'objectiu d'aquest període és adquirir habilitats i aptituds en la recerca biotecnològica que permetin després la incorporació al món laboral.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.

Valoració de mèrits: currículum i expedient acadèmic de les titulacions cursades.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
20/09/2020 16:29
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36