im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Alimentació i Nutrició 
Dades identificatives del programa
Codi
H0502
Denominació
Alimentació i Nutrició 
Programa de doctorat distingit amb la Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació (període de validesa des del curs 2011-2012 al curs 2013-2014)
Àmbits dels estudis
Humanitats
Ciències Mèdiques i de la Salut
Ciències de la Vida 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Maria Izquierdo Pulido 
Centre
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
E-mail
maria_izquierdo@ub.edu 
Telèfon
934034839 
Fax
934035931 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Geografia i Història
  Facultat de Química
  Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
  SED - Campus Clínic

Objectius generals del programa.
L'objectiu principal del programa de doctorat d'Alimentació i Nutrició és el de formar doctors en recerca de qualitat en l'àmbit de l'alimentació i de la nutrició. Així, es fa una atenció especial a les àrees d'especialització amb més demanda, com ara la innovació i recerca en el disseny i la producció de nous productes, i la seguretat alimentària i els aspectes nutricionals i de salut lligats amb els aliments, sense deixar de banda l'anàlisi de l'alimentació i de la seva cultura, atesa la complexitat del món alimentari.

El programa, a més d'integrar el doctorand en un grup de recerca i que dugui a terme la tesi doctoral, té com a objectius específics:

- Proporcionar una formació de recerca sòlida, de caràcter interdisciplinari, que transmeti coneixements suficients dins les matèries que han de fer servir com a futurs especialistes en recerca i desenvolupament en l'àmbit de l'alimentació, la nutrició i la seguretat alimentària.
- Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de síntesi, de treball i de creativitat, per aconseguir una recerca de qualitat que els capaciti per desenvolupar, dirigir i gestionar projectes de recerca, però que també consideri la possible integració en equips multidisciplinaris en l'empresa alimentària.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.

Valoració de mèrits: currículum i expedient acadèmic de les titulacions cursades.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
27/09/2021 23:34
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36