im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Ciències del Mar 
Dades identificatives del programa
Codi
H0602
Denominació
Ciències del Mar  ( Programa de doctorat conjunt UB-UPC )
Programa de doctorat distingit amb la Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació (període de validesa des del curs 2011-2012 al curs 2013-2014)
Àmbits dels estudis
Ciències
Enginyeria i Arquitectura
Ciències Mèdiques i de la Salut
Ciències de la Vida 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
 
Coordinador
Noms i Cognoms
Antonio Miguel Calafat Frau 
Centre
Facultat de Ciències de la Terra
E-mail
antonicalafat@ub.edu 
Telèfon
934021361 
Fax
934021340 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Biologia
  Facultat de Ciències de la Terra
  Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

Objectius generals del programa.
-En primera instància, oferir una visió àmplia i multidisciplinària de les ciències del mar, en els vessants científic i aplicat.

- Donar l'oportunitat d'aprofundir en qüestions d'especialització en qualsevol de les disciplines que convergeixen en les ciències del mar, incloent-hi la gestió del medi marí i els recursos marins vius i no vius.

- Facilitar l'accés a plataformes avançades en l'àmbit de les ciències del mar, des de vaixells oceanogràfics fins a grans instal·lacions científiques.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
L'estudiant ha de complir els criteris generals d'accés als estudis de doctorat (fase de realització de la Tesi Doctoral) establerts per la normativa oficial en vigor i la de la Universitat de Barcelona, entre ells el de titulació d'accés.

La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertades en el doctorat.

Valoració de mèrits: currículum i expedient acadèmic de les titulacions cursades.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
01/11/2020 01:42
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36