im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Espai Públic i Regeneració Urbana: Art, Teoria i Conservació del Patrimoni 
Dades identificatives del programa
Codi
H0901
Denominació
Espai Públic i Regeneració Urbana: Art, Teoria i Conservació del Patrimoni 
Àmbits dels estudis
Enginyeria i Arquitectura
Humanitats
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Lino Manuel Cabezas Gelabert 
Centre
Facultat de Belles Arts
E-mail
linocabezas@ub.edu 
Telèfon
934034088 
Fax
934034056 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Belles Arts
  Facultat de Geografia i Història
  Facultat de Psicologia

Objectius generals del programa.
Proporcionar una formació avançada en recerca interdisciplinària en els camps de l'espai públic, la regeneració urbana i la conservació del patrimoni.
Atès que el programa es fonamenta en grups de recerca consolidats i en projectes de recerca vius, en són objectius secundaris els derivats dels objectius d'aquests grups i projectes de recerca.
Així, les línies de recerca del programa recullen els objectius específics.
La línia Cap a un museu virtual de l'art públic i el disseny urbà planteja com a objectius els estudis comparats d'aquestes temàtiques, els estudis d'avaluació de l'art públic i, al mateix temps, l'avenç en el Centre d'Informació i de Documentació sobre aquestes línies.
La línia Història i teoria es planteja com a objectiu aprofundir en aquests aspectes en l'àmbit dels camps disciplinaris del programa.
La línia Espai construït i regeneració urbana planteja com a objectius l'estudi dels processos de participació ciutadana vinculats a l'espai públic i la recerca sobre l'espai públic moblat, ambdues des de la perspectiva transversal de la sostenibilitat.
La línia Conservació i restauració es planteja com a objectiu les recerques pròpies de les actuacions sobre el patrimoni moble i immoble.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.

CRITERIS ESPECÍFICS
Per accedir a les línies Cap a un museu virtual de l'art públic i el disseny urbà, i Entorn construït i regeneració urbana s'han de superar els 60 ECTS en el màster de Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat amb una nota mitjana de 7,1 i demostrar que la persona candidata hagi participat activament en almenys dos congressos internacionals del tema o tenir-ne publicacions.
Per accedir a la línia Història i teoria, s'han de superar els 60 ECTS en el màster de Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat o en el de Direcció de Projectes de Conservació i Restauració amb una nota mitjana de 7,1.
Per accedir a la línia Conservació i restauració s'han de superar els 60 ECTS en el màster de Direcció de Projectes de Conservació i Restauració amb una nota mitjana de 7,1.

En tots els casos, per ser admès als estudis és necessari haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS entre els estudis de grau i màster universitaris.

VALORACIÓ DELS MÈRITS
La Comissió d'Accés valora els mèrits següents:
- Expedient de recerca basat en publicacions i participacions en congressos.
- Expedient acadèmic de la llicenciatura.
- Expedient acadèmic en altres màsters oficials.
- Formació complementària en idiomes i competències transversals.
- Altres mèrits.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
22/09/2021 11:26
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36