im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Estudis Avançats en Produccions Artístiques 
Dades identificatives del programa
Codi
H0907
Denominació
Estudis Avançats en Produccions Artístiques 
Programa de doctorat distingit amb la Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació (període de validesa des del curs 2011-2012 al curs 2013-2014)
Àmbits dels estudis
Humanitats 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Alicia Vela Cisneros 
Centre
Facultat de Belles Arts
E-mail
avela@ub.edu 
Telèfon
933333466 
Fax
933345112 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Belles Arts
  Facultat de Filosofia

Objectius generals del programa.
Oferir als estudiants instruments teòrics, metodològics i d'experimentació que els preparin per dur a terme recerques avançades en produccions artístiques i en disseny.

Es potencia una aproximació interdisciplinària entre art, història, ciència i tecnologia, i entre la recerca teòrica i l'experimentació pràctica.

Es treballa principalment en la recerca des del mateix projecte de creació, però també en recerques originals sobre les arts visuals, audiovisuals o mediàtiques i intermèdia, com també en recerques sobre el disseny.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.

CRITERIS ESPECÍFICS D'ADMISSIÓ EN LES LÍNIES DE RECERCA OFERTES:

- Coneixement d'idiomes acreditat: principalment d'anglès.

- Per ser admès en la línia de recerca Recerca en imatge i disseny s'ha d':
Haver cursat 60 crèdits del segon any en l'especialitat Art i Tecnologia de la Imatge, del màster oficial de Produccions Artístiques i Recerca:
- Mòdul Art, Tecnologia, Comunicació (15 crèdits)
- Mòdul Imatge i Representació (15 crèdits)
- Treball de recerca Art i Cultura dels Mèdia I (15 crèdits)
- Treball de recerca Art i Cultura dels Mèdia II (15 crèdits).
Haver cursat estudis universitaris equivalents.

- Per ser admès en la línia de recerca Art en l'era digital s'ha d':
Haver cursat 60 crèdits de l'especialitat Art i Contextos Intermèdia, del màster de Produccions Artístiques i Recerca.
Haver cursat estudis de màster equivalents.


VALORACIÓ DELS MÈRITS DELS CANDIDATS

- La millor adequació del perfil acadèmic i de recerca a alguna de les dues línies de recerca del programa de doctorat.

- Haver obtingut en els estudis de màster, en les assignatures dels mòduls d'especialitat, una qualificació mitjana de 7 o superior.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
22/09/2021 09:54
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36