im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Història de la Ciència 
Dades identificatives del programa
Codi
H0C02
Denominació
Història de la Ciència 
Àmbits dels estudis
Ciències
Humanitats 
Nombre màxim d'estudiants
 
Coordinador
Noms i Cognoms
Miquel Forcada Nogués 
Centre
Facultat de Filologia i Comunicació
E-mail
mforcada@ub.edu 
Telèfon
93 403 56 09 
Fax
93 403 90 69 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Filosofia
  Facultat de Filologia i Comunicació
  Facultat de Matemàtiques i Informàtica

Objectius generals del programa.
Elaborar una tesi doctoral basada en una recerca original i pròpia en aquesta disciplina, mitjançant la qual el doctorand assoleixi els objectius particulars següents:
- Conèixer les eines conceptuals i metodològiques pròpies de la disciplina, aplicades al seu cas d'estudi o àmbit concrets.
- Assolir la capacitat per analitzar críticament i avaluar i sintetitzar idees noves i complexes.
- Adquirir la destresa per comunicar els resultats del seu treball científic a la comunitat acadèmica i professional.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre aquests estudiants es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.

A part dels requisits que imposa la normativa legal, la Comissió de Doctorat del programa no només valora l'expedient acadèmic sinó també, i molt especialment, la formació prèvia en el camp de la història de la ciència. També es considera que la proposta de tesi sigui adequada, en cas que es presenti a les línies de recerca del programa. Finalment es demana el domini, si més no en l'àmbit de lectoescriptura, de l'anglès, sense el qual resulta impossible tant la consulta de bibliografia especialitzada en aquest camp com la comunicació amb els investigadors més destacats en l'àmbit europeu i internacional.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
22/09/2019 19:07
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36