im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Lògica Pura i Aplicada 
Dades identificatives del programa
Codi
H0C03
Denominació
Lògica Pura i Aplicada 
Àmbits dels estudis
Ciències
Humanitats 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Enrique Casanovas Ruiz-Fornells 
Centre
Facultat de Matemàtiques i Informàtica
E-mail
e.casanovas@ub.edu 
Telèfon
93 402 08 55 
Fax
 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Filosofia
  Facultat de Matemàtiques i Informàtica

Objectius generals del programa.
Formar investigadors competents en lògica, especialment en les branques en què estan especialitzats els investigadors en lògica de la UB, que són teoria de conjunts, teoria de models, lògica algebraica i lògiques no clàssiques. També ofereix la possibilitat de formar investigadors en filosofia de la lògica i de la matemàtica.

Per assolir l'objectiu del programa, el màster de Lògica Pura i Aplicada dóna la formació bàsica necessària per poder fer recerca en lògica i el període de recerca converteix els doctorands en investigadors gràcies a l'experiència que obtenen en fer la tesi doctoral i a l'aprenentatge de les tècniques de recerca que han de dominar per fer-la.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.

Valoració de mèrits: currículum i expedient acadèmic de les titulacions cursades.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
24/09/2018 14:16
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 29/06/2018 12:04
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36