im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Ciència Cognitiva i Llenguatge 
Dades identificatives del programa
Codi
H0C04
Denominació
Ciència Cognitiva i Llenguatge 
Programa de doctorat distingit amb la Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació (període de validesa des del curs 2011-2012 al curs 2013-2014)
Àmbits dels estudis
Humanitats
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Faustino Diéguez Vide 
Centre
Facultat de Filologia i Comunicació
E-mail
fdieguez@ub.edu 
Telèfon
934034696 
Fax
933189822 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Filosofia
  Facultat de Filologia i Comunicació
  Facultat de Psicologia

Objectius generals del programa.
El programa respon a la necessitat de superar, de manera coherent, les barreres acadèmiques convencionals existents entre les diverses àrees de la ciència cognitiva, especialment pel que fa a la percepció del llenguatge, el processament de la parla, el lèxic, els processaments sintàctic i semàntic, la relació entre semàntica i cognició, l'estructura lògica del llenguatge, els fonaments epistemològics de l'estudi del llenguatge, l'anàlisi computacional del llenguatge i la mateixa relació entre les ciències cognitives en general.
Els objectius del programa són els que defineixen la ciència cognitiva, o la neurociència cognitiva, tal com és comunament entesa avui en dia. Aquesta no és una nova disciplina que requereixi nous especialistes, de manera que el propòsit del programa no és preparar investigadors en una àrea nova i emergent. Ans al contrari, la recerca dels aspectes psicològics, computacionals, lingüístics o filosòfics del llenguatge natural constitueix una tradició ben establerta que, això sí, només poden continuar especialistes ben formats en cadascuna de les tècniques de les diferents àrees i en els seus supòsits teòrics (i, de fet, cada cop més en àrees més i més específiques). Però, adquirir un nivell de competència adequat en una d'aquestes àrees és, malauradament, gairebé incompatible amb adquirir-lo en totes les altres. La idea principal subjacent a la ciència cognitiva és, tanmateix, que una bona comprensió dels fenòmens lingüístics només es pot aconseguir mitjançant contribucions particulars de totes aquestes disciplines, que han d'interactuar; per tant, la recerca en cadascuna es beneficia necessàriament d'un bon coneixement (si no és en el nivell de l'especialista, almenys en el nivell d'un sofisticat amateur motivat) de les contribucions en les restants. L'alumne, en el programa de doctorat, aplica els coneixements de recerca que ha adquirit en el màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge i avança en la seva formació en recerca.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
Titulació del màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge
En el cas que l'alumne tingui una titulació de màster oficial en un àmbit afí, n'avalua l'admissió la Comissió de Doctorat tenint en compte el currículum de recerca i l'expedient acadèmic, amb la possibilitat que en cas que hi hagi carències multidisciplinàries, la Comissió proposi a l'alumne cursos complementaris.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
28/10/2021 01:22
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36