im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Física 
Dades identificatives del programa
Codi
H0D01
Denominació
Física 
Àmbits dels estudis
Ciències
Enginyeria i Arquitectura 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Lluís Mañosa Carrera 
Centre
Facultat de Física
E-mail
lluismanosa@ub.edu 
Telèfon
934039181 
Fax
934021198 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Física

Objectius generals del programa.
El programa de doctorat de Física de la Universitat de Barcelona s'estructura en sis línies principals de recerca que són hereves dels quatre programes de doctorat que s'impartien a la Facultat de Física, tots amb menció de qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència (MCD2003-00363, MCD2004-00178, MCD2004-00190 i MCD2004-00389). A partir del curs 2006-07, aquests programes es reestructuren com un únic programa de doctorat en el programa oficial de postgrau de Física (MCD 2006-00325).

Els objectius generals del programa són la formació a nivell avançat d'investigadors en els àmbits de la física i les tecnologies avançades en què s'emmarquen les activitats de recerca que es desenvolupen a la Facultat. En aquests àmbits s'ofereix un programa de doctorat que permet de formar professionals amb competències en recerca avançada, incloent-hi aspectes de direcció, disseny i desenvolupament de la recerca, i competitiva en l'àmbit internacional.

El programa pretén donar resposta a un ampli conjunt potencial de titulats superiors universitaris d'àmbits científics i d'enginyeries superiors interessats en les sortides professionals que es donen tant en centres públics de recerca com en empreses privades en la recerca, en temàtiques relacionades amb l'astrofísica, la meteorologia, la física de partícules i gravitació, la física de la matèria condensada, la física aplicada, la fotònica, els materials electrònics i microtecnologies o nanotecnologies, i els sistemes d'instrumentació i de comunicacions.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
L'organisme responsable d'admetre al programa en el període de recerca és la Comissió d'Estudis de Doctorat. El requisit específic d'admissió en el període de recerca és haver cursat 60 ECTS en un dels màsters integrats en el període de formació del programa de doctorat.

La Comissió d'Estudis de Doctorat pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre aquests estudiants es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.

En tots dos casos, per ser admès als estudis és necessari haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS entre els estudis de grau i màster universitaris. La Comissió d'Estudis de Doctorat estudia i resol les sol·licituds d'admissió al programa segons la formació rebuda, l'adequació a les línies de recerca del programa i l'expedient acadèmic.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
01/11/2020 02:27
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36