im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni 
Dades identificatives del programa
Codi
H0F02
Denominació
Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni 
Àmbits dels estudis
Ciències
Humanitats
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
 
Coordinador
Noms i Cognoms
Joaquim Prats Cuevas 
Centre
Facultat d'Educació
E-mail
jprats@ub.edu 
Telèfon
93 403 50 92 
Fax
93 403 50 16 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat d'Educació

Objectius generals del programa.
Formar investigadors en el camp de l'ensenyament i aprenentatge, la comunicació i difusió de les ciències socials, la geografia i la història en les etapes de l'ensenyament reglat (infantil, primària, secundària), l'educació no reglada, els mitjans de comunicació, la presentació del patrimoni, la museologia i museografia.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.

Valoració dels mèrits de les persones candidates:
Ser professor en actiu en les etapes d'infantil, de primària, de secundària; tècnic en difusió del patrimoni, museografia o museologia, o tècnic en aspectes relacionats amb l'ensenyament no formal. Idoneïtat dels projectes inicials de recerca, qualificacions, nombre i qualitat dels cursos de formació, postgraus, màster i similars, publicacions i altres treballs de recerca.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
22/09/2021 11:24
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36