im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Psicologia de l'Educació 
Dades identificatives del programa
Codi
H0M05
Denominació
Psicologia de l'Educació 
Àmbits dels estudis
Ciències Mèdiques i de la Salut
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Cesar Coll Salvador 
Centre
Facultat de Psicologia
E-mail
ccoll@ub.edu 
Telèfon
933125825 
Fax
934021368 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Psicologia

Objectius generals del programa.
- Oferir un programa de doctorat de qualitat basat en principis de coherència epistemològica, conceptual i metodològica, orientat al coneixement i a la recerca en els processos educatius en contextos i escenaris diversos.

- Oferir als estudiants del programa un ventall de línies de recerca, avalades per grups de recerca de referència de Catalunya, en els quals puguin inscriure i desenvolupar el propi projecte de recerca i de tesi doctoral, amb la garantia d'una orientació i supervisió especialitzades i rigoroses.

- Compartir els recursos, tant intel·lectuals com materials, dels grups de recerca participants, a fi d'oferir a l'alumnat del programa diferents serveis d'informació i de formació complementaris que contribueixin a la seva formació en l'àmbit de la psicologia de l'educació.

- Potenciar el desenvolupament i la difusió de les línies de treball dels grups de recerca participants en el programa mitjançant la col·laboració i l'intercanvi continuat.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
Per accedir al període de recerca del programa de doctorat, els estudiants han d'haver cursat i aprovat els crèdits següents, inclosos en el Pla d'estudis del màster interuniversitari de Psicologia de l'Educació (IPE):

* Els 20 crèdits corresponents als dos mòduls obligatoris del MIPE.
* Els 20 crèdits del pràcticum de recerca del MIPE.
* Els 20 crèdits de l'oferta específica de mòduls optatius del MIPE amb una
orientació prioritària de formació per a la recerca.

La Comissió d'Estudis del programa de doctorat pot decidir l'accés al període de recerca de candidats que no hagin cursat el període de formació del programa, després d'haver-ne valorat la formació o l'experiència acadèmica o professional en psicologia i en educació, i sempre que compleixin els requisits generals d'accés als programes de doctorat. En aquests casos, la Comissió pot establir que els candidats admesos cursin crèdits complementaris de formació inclosos en el Pla d'estudis del màster interuniversitari de Psicologia de l'Educació.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
22/09/2021 10:19
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36