im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Lèxic i Comunicació Lingüística 
Dades identificatives del programa
Codi
H0W01
Denominació
Lèxic i Comunicació Lingüística 
Àmbits dels estudis
Humanitats 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Isabel Verdaguer Clavera 
Centre
Facultat de Filologia i Comunicació
E-mail
i.verdaguer@ub.edu 
Telèfon
934035683 
Fax
933171249 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Filologia i Comunicació

Objectius generals del programa.
L'objectiu general del programa de doctorat de Lèxic i Comunicació Lingüística consisteix a elaborar una tesi doctoral. A més, redactar aquesta tesi comporta com a objectius més específics:

- Adquirir el coneixement teòric dels conceptes i dels processos de les disciplines lingüístiques vinculades a una línia de recerca del programa i la capacitat de relacionar adequadament aquests conceptes i processos.
- Adquirir el coneixement dels procediments metodològics de la recerca lingüística adequats al tipus de treball concret.
- Assolir la capacitat d'aplicar aquests coneixements teòrics i metodològics a l'anàlisi dels materials objecte d'estudi.
- Assolir l'habilitat de comunicar els resultats del treball de recerca a la comunitat científica.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.

A més dels requisits que imposa la normativa legal, la Comissió d'Estudis valora:
- La formació prèvia en el camp de les matèries més vinculades amb les línies de recerca del programa.
- L'adequació de la proposta de tesi a les línies de recerca del programa.

- L'expedient acadèmic.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
27/10/2021 23:41
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36