im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Lingüística Aplicada 
Dades identificatives del programa
Codi
H0W02
Denominació
Lingüística Aplicada 
Àmbits dels estudis
Humanitats
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Joan Carles Mora Bonilla 
Centre
Facultat de Filologia i Comunicació
E-mail
mora@ub.edu 
Telèfon
93 403 56 84 
Fax
93 317 12 49 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Filologia i Comunicació

Objectius generals del programa.
- Aprofundir en l'estudi de la lingüística aplicada en especial en els camps de l'adquisició i l'ensenyament de llengües.
- Desenvolupar competències en la utilització d'eines d'anàlisi i de recerca aplicada.
- Entendre els principals fenòmens relacionats amb l'adquisició de llengües amb èmfasi especial en contextos plurilingües.
- Estar al corrent dels resultats de la recerca en el camp de la lingüística aplicada.
En l'etapa de formació, ser capaç de plantejar i dur a terme un projecte d'iniciació en la recerca aplicada. En l'etapa de recerca, ser capaç d'elaborar un treball original de recerca en el camp de la lingüística aplicada i de portar-lo a terme amb certa autonomia.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.

Valoració de mèrits: currículum i expedient acadèmic de les titulacions cursades.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
22/09/2021 10:16
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36