im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Construcció i Representació d'Identitats Culturals 
Dades identificatives del programa
Codi
H0X01
Denominació
Construcció i Representació d'Identitats Culturals 
Programa de doctorat distingit amb la Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació (període de validesa des del curs 2011-2012 al curs 2013-2014)
Àmbits dels estudis
Humanitats
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
 
Coordinador
Noms i Cognoms
Mireia Aragay Sastre 
Centre
Facultat de Filologia i Comunicació
E-mail
aragay@ub.edu 
Telèfon
934035685 
Fax
933171249 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Filologia i Comunicació

Objectius generals del programa.
El programa vol aprofundir en el domini de les eines de recerca en els nivells avançats de la recerca i en l'anàlisi crítica de discursos literaris i culturals en unes societats cada cop més multiculturals, en què els fenòmens de coexistència de llengües i cultures configuren la construcció d'identitats plurals. Pretén consolidar les competències culturals i les destreses de comentari de textos literaris i d'anàlisi comparativa de llenguatges artístics diversos (cinema, teatre, etc.) necessaris per dur a terme una tesi doctoral.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.
Els criteris de valoració es fonamenten en l'avaluació de:
- El currículum.
- El projecte personal, que ha d'incloure una valoració de la formació prèvia en relació amb el programa.
- L'expedient acadèmic.
- El coneixement d'idiomes estrangers per valorar-ne la capacitat d'utilitzar bibliografia internacional.
En cas que la Comissió ho consideri necessari, es duu a terme una entrevista personal.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
25/10/2021 02:10
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36