im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Cultures i Llengües del Món Antic i la Seva Pervivència 
Dades identificatives del programa
Codi
H0X05
Denominació
Cultures i Llengües del Món Antic i la Seva Pervivència 
Programa de doctorat distingit amb la Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació (període de validesa des del curs 2011-2012 al curs 2013-2014)
Àmbits dels estudis
Humanitats 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Ernest Marcos Hierro 
Centre
Facultat de Filologia i Comunicació
E-mail
emarcos@ub.edu 
Telèfon
93 403 57 07 
Fax
93 403 55 96 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Filologia i Comunicació

Objectius generals del programa.
L'objectiu d'aquest programa de doctorat és fomentar la recerca científica en els camps relacionats dels estudis clàssics, semítics i indoeuropeus, a fi d'establir uns coneixements aprofundits sobre les cultures i les llengües de la Mediterrània i del Pròxim Orient en l'antiguitat i sobre la recepció i continuïtat en èpoques posteriors fins a l'actualitat. Per això, es considera que els màsters oficials de la UB de Cultures i Llengües de l'Antiguitat, Filosofia i Estudis Clàssics, i Cultures Medievals constitueixen el període de formació d'aquest programa de doctorat.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.

Els criteris de valoració es fonamenten en l'avaluació de:
- El currículum.
- El projecte personal, que ha d'incloure una valoració de la formació prèvia en relació amb el programa.
- L'expedient acadèmic.

En cas que la Comissió ho consideri necessari, es durà a terme una entrevista personal.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
03/12/2021 18:11
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36