im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes 
Dades identificatives del programa
Codi
H0X06
Denominació
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes 
Àmbits dels estudis
Humanitats
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
 
Coordinador
Noms i Cognoms
Lluís Cifuentes Comamala 
Centre
Facultat de Filologia i Comunicació
E-mail
lluiscifuentes@ub.edu 
Telèfon
93 403 56 29 
Fax
93 403 56 98 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Filologia i Comunicació

Objectius generals del programa.
L'objectiu general dels estudis avançats en llengua i literatura catalanes és oferir a l'estudiant una formació d'alt nivell en els àmbits següents:

- El coneixement aprofundit de diversos aspectes (estructurals i d'ús) de la llengua catalana en relació amb el fenomen de la variació lingüística.

- El coneixement aprofundit de diferents aspectes (històrics i crítics) associats als autors i als períodes de la història de la literatura catalana.

- L'ús de la metodologia adequada per a cada mena d'estudi.

- La capacitat d'analitzar críticament idees i textos, i la destresa en la comunicació del coneixement adquirit.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.

Valoració de mèrits: currículum i expedient acadèmic de les titulacions cursades.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
28/10/2021 01:18
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36