im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Ciències de la Terra 
Dades identificatives del programa
Codi
H0Z01
Denominació
Ciències de la Terra 
Programa de doctorat distingit amb la Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació (període de validesa des del curs 2011-2012 al curs 2013-2014)
Àmbits dels estudis
Ciències 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Alberto Sáez Ruiz 
Centre
Facultat de Ciències de la Terra
E-mail
a.saez@ub.edu 
Telèfon
934034489 
Fax
934021340 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Ciències de la Terra

Objectius generals del programa.
El programa de doctorat de Ciències de la Terra té per objectiu formar professionals i investigadors altament qualificats en els diferents camps de les Ciències de la Terra. Aquesta formació els ha de capacitar per incorporar-se al sector industrial i a centres de recerca públics i privats per desenvolupar tasques de recerca, control, producció, gestió i R+D+I. El programa està constituït per un període de formació i un període de recerca.

L'objectiu general del període de formació és la consolidació i especialització de coneixements teòrics i metodològics avançats en la recerca que l'alumne pot adquirir cursant algun dels tres màsters vinculats al programa: màster de Geofísica, màster de Geologia i màster de Paleontologia.

El període de recerca és l'etapa en què l'alumne ha de realitzar una tesi doctoral vinculada a alguna de les 9 línies de recerca que es proposen en el programa. L'objectiu d'aquest període és que el doctorand sigui capaç de:

- Concebre, dissenyar i dur a terme un projecte de recerca.
- Contribuir al doctorat mitjançant un treball de recerca original (tesi) que ampliï les fronteres del coneixement i que es publiqui o sigui susceptible de ser publicat en revistes especialitzades, preferiblement referenciades.
- Comunicar-se amb els altres investigadors, amb la comunitat acadèmica i amb la societat en general sobre les àrees de coneixement que li són pròpies.
- Fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç tecnològic, social o cultural en el marc d'una societat basada en el coneixement.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis de Doctorat pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat els màsters que constitueixen l'etapa formativa del Programa de Doctorat en Ciències de la Terra.

L'admissió estarà regulada per la Normativa Acadèmica de la UB respecte els requisits d'accés i d'admissió en els estudis de doctorat de l'espai europeu d'educació superior.

La Comissió d'Estudis de Doctorat considera que els 20 crèdits d'iniciació a la recerca, que es demana de formació mínima a l'art. 2.2 de la Normativa, són equivalents a un treball de recerca.

Els estudiants que no compleixin aquests requisits i hagin sol'licitat l'admissió als estudis de doctorat hauran de presentar a la Comissió d'Estudis de Doctorat els plans docents de les assignatures que consideri rellevants en la formació de la recerca i el treball de recerca, si n'ha fet. També es valorà el currículum vitae del sol'licitant.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
04/12/2021 08:57
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36