im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Educació i Societat 
Dades identificatives del programa
Codi
H1301
Denominació
Educació i Societat 
Àmbits dels estudis
Humanitats
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Cristina Alonso Cano 
Centre
Facultat d'Educació
E-mail
cristina.alonso@ub.edu 
Telèfon
934035050 
Fax
934035014 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat d'Educació
  Facultat de Química
  Facultat de Psicologia
  Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
  Facultat d'Economia i Empresa
  Facultat de Biologia
  Facultat de Dret
  Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
  Facultat de Filosofia
  Facultat de Física

Objectius generals del programa.
- Aprofundir de manera sistemàtica l'àrea d'estudi de les línies de recerca associades al programa.
- Dominar els mètodes de recerca propis de les àrees d'estudi del programa.
- Aplicar els coneixements adquirits per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés de recerca.
- Emetre judicis mitjançant l'anàlisi crítica, l'avaluació i la síntesi d'idees noves i complexes.
- Comunicar-se amb la comunitat de recerca, la comunitat acadèmica i amb la societat en general sobre les àrees de coneixement estudiades.
- Contribuir, mitjançant una recerca original, al desenvolupament d'un corpus substancial de coneixement que mereixi la publicació referenciada a escala nacional o internacional.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.
En tots els casos s'ha de presentar una exposició escrita sobre l'àmbit d'interès de la persona candidata en la recerca, d'entre tres i cinc pàgines.

Valoració de mèrits: currículum, expedient acadèmic de les titulacions cursades i adequació de l'exposició escrita sobre l'àmbit d'interès a les línies de recerca del programa.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
25/10/2021 02:40
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36