im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Electroquímica. Ciència i Tecnologia 
Dades identificatives del programa
Codi
HDC06
Denominació
Electroquímica. Ciència i Tecnologia 
Programa de doctorat distingit amb la Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació (període de validesa des del curs 2011-2012 al curs 2013-2014)
Àmbits dels estudis
Ciències 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Elvira Gómez Valentín 
Centre
Facultat de Química
E-mail
e.gomez@ub.edu 
Telèfon
93 402 12 34 
Fax
93 40221 31 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Química

Objectius generals del programa.
Els objectius generals del programa interuniversitari de doctorat en Electroquímica: Ciència i Tecnologia se centren a:
- Formar investigadors i especialistes en el camp de l'electroquímica, tant en la part de fonaments com en la d'aplicacions.
- Potenciar la qualitat de la investigació dels grups implicats i afavorir-ne la col·laboració.
- Formar doctors que duguin a terme activitats relacionades amb la indústria electroquímica: síntesi, corrosió, producció i emmagatzematge d'energia, tractament de superfícies, medi ambient, etc.
Les activitats formatives estan constituïdes per un període formatiu de seixanta crèdits ECTS d'assignatures específicament dissenyades per al programa i el període d'investigació, que estarà centrat en la realització de la tesi doctoral.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
L'accés al període de recerca es pot fer a través de qualsevol de les vies següents:
- Haver superat el període formatiu de seixanta crèdits ECTS d'activitats formatives específiques del programa (trenta crèdits ECTS de vuit assignatures especialment dissenyades i trenta crèdits ECTS de treball de recerca).
- Un títol oficial de màster universitari o un altre del mateix nivell, expedit per una institució d'educació superior de l'EEES.
- Un títol de màster d'altres sistemes educatius aliens a l'EEES, sense homologació, sempre que la Universitat comprovi que l'estudiant acredita un nivell de formació equivalent al títol de màster universitari espanyol i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de doctorat.
- Diploma d'estudis avançats (DEA).

Valoració de mèrits: currículum i expedient acadèmic de les titulacions cursades.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
01/11/2020 01:44
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36