im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Arts i Educació 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK03
Denominació
Arts i Educació 
Àmbits dels estudis
Humanitats
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
Web del programa
Universitats
 
  Universitat Barcelona ( Coordinadora )
  Universitat Girona
  Universitat Granada
  Universitat Complutense de Madrid

Coordinador
Noms i Cognoms
Fernando Hernández Hernández 
Centre
Facultat de Belles Arts
E-mail
fdohernandez@ub.edu 
Telèfon
93 4034038 
Fax
93 4021782 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Belles Arts
  Facultat d'Educació

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
El perfil d'ingrés més habitual és la procedència d'un màster dels títols pertanyents a les branques d'arts, humanitats i ciències socials. No obstant això, hi poden accedir estudiants d'altres especialitats sempre que compleixin els requisits acadèmics de la inscripció.

A més dels requisits d'accés generals, la Comissió Acadèmica del programa estableix els requisits i criteris addicionals següents:

1. Accés des dels màsters següents:
- Màster d'Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista, de les universitats de Barcelona, Granada i Girona.

- Màster de Artteràpia i Educació Artística per a la Inclusió Social, de les universitats Complutense i Autònoma de Madrid, i de la de Valladolid.

- Màster d'Educació Artística en Institucions Socials i Culturals, de la Universitat Complutense

2. Accés des d'altres màsters afins, d'acord amb l'especificitat dels estudis del candidat i l'adequació a les línies de recerca del programa.

3. Per als alumnes estrangers, nivell de comprensió del català o castellà equivalent al Diploma d'Espanyol (nivell intermedi) o B1 (català).

4. Nivell de comprensió equivalent a B1 d'alguna de les llengües estrangeres més utilitzades en l'àmbit dels estudis del programa, en particular anglès o francès.

La Comissió Acadèmica del programa farà la selecció i admissió dels estudiants d'acord amb la taula de valoració següent:

1. Títol previ amb el qual s'accedeix (entre 0 i 2 punts), segons els criteris següents:

a) Accés des dels màsters esmentats en el punt 1 dels criteris d'accés addicionals (2 punts).

b) Accés des d'altres màsters afins, amb valoració de l'especificitat dels estudis del candidat i l'adequació a les línies d'investigació del programa (entre 0 i 2 punts).

2. Expedient acadèmic de grau o llicenciatura que hi dóna accés (fins a 4 punts, depenent de la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o entre 0 i 10 dividida per 5. S'hi apliquen correctors per a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb els criteris que estableix l'ANECA.

3. Expedient acadèmic de màster (fins a 4 punts, segons la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o entre 0 i 10 dividida per 5. S'hi apliquen correctors per a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb els criteris que estableix l'ANECA.

4. Resposta a un qüestionari d'intencions en què s'inclou la proposta de recerca (fins a 2 punts).

5. Dues cartes de recomanació (fins a 2 punts).

6. Currículum (fins a 4 punts), en què es valora:

a) Experiència investigadora prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i les pràctiques del doctorat (fins a 1 punt).

b) Experiència laboral prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i les pràctiques del programa de doctorat (fins a 1 punt).

c) Publicacions prèvies, assistència a congressos o altres activitats relacionades amb el programa de doctorat com ara participació en excavacions, activitats artístiques, activitats en relació amb la gestió de la cultura i el patrimoni, treball de camp, etc. (fins a 1 punt).

d) Haver tingut beques competitives per fer el màster (fins a 1 punt).

6. Obtenció d'una beca de doctorat (3 punts) o haver-la sol'licitat en el moment de l'admissió (1 punt). Es consideren com a tals les beques equivalents a FI o FPU, o bé les beques competitives d'altres països.

7. Altres mèritsacadèmics:estades a l'estranger, o nivell de llengües com ara anglès, francès, portuguès, italià o alemany (fins a 1 punt).
 
Línies de recerca ofertades
101108 Educació de les arts, museus i cultura visual: polítiques culturals
101109 La aplicació de l'art per a la millora psicosocial i en contextos terapèutics
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
03/12/2021 17:41
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36