im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Biomedicina 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK05
Denominació
Biomedicina 
Àmbits dels estudis
Ciències Mèdiques i de la Salut
Ciències de la Vida 
Nombre màxim d'estudiants
100 
Web del programa
PROCÉS D'ADMISSIÓ I ACCÉS OBERT

PROCÉS D'ADMISSIÓ I ACCÉS OBERT

Coordinador
Noms i Cognoms
Albert Tauler Girona 
Centre
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
E-mail
tauler@ub.edu 
Telèfon
934034495 
Fax
934024520 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Física
  Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
  SED - Campus Bellvitge
  Facultat de Biologia
  Facultat de Química
  SED - Campus Clínic
  Facultat de Psicologia

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
De manera específica, la Comissió Acadèmica del programa valida l'admissió al Programa de doctorat tenint en compte al contingut biomèdic del màster d'accés. Com a criteri general, el perfil d'admissió és el d'estudiants amb titulacions de màster amb continguts biomèdics genèrics o específics d'immunologia, neurociències, enginyeria biomèdica, bioinformàtica, biotecnologia, genètica, ciències mèdiques, ciències veterinàries, farmacologia, nutrició, fisiologia i altres.

La Comissió Acadèmica del programa duu a terme la selecció i admissió dels estudiants d'acord amb la valoració següent:

1. Expedient acadèmic del grau o llicenciatura d'accés: fins a 2 punts, segons la nota mitjana). Es valora la nota mitjana normalitzada de cadascun dels ensenyaments. S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

2. Expedient acadèmic del màster (fins a 1 punts, segons la nota mitjana). Es valora la nota mitjana normalitzada de cadascun dels màsters. S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

3. Tenir una beca doctoral (3 punts).

4. Informe favorable d'un investigador del programa. Es valora la capacitat, l'aptitud i la motivació del candidat. Així mateix, l'informe ha d'expressar l'interès de l'investigador pel perfil de l'estudiant en relació amb el seu projecte de recerca (fins a 2 punts).

5. Altres mèrits curriculars: experiència investigadora prèvia, publicacions i estades a l'estranger (fins a 1 punt).
 
Línies de recerca ofertades
101114 Bioinformàtica
101119 Biologia molecular i cel·lular del càncer
101115 Enginyeria biomèdica
101116 Immunologia
101117 Metabolisme, senyalització metabòlica i patologies associades
101118 Neurociències
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
04/12/2021 08:57
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36