im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Cervell, Cognició i Conducta 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK07
Denominació
Cervell, Cognició i Conducta 
Àmbits dels estudis
Humanitats
Ciències Mèdiques i de la Salut
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
18 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Joan Lopez Moliner 
Centre
Facultat de Psicologia
E-mail
j.lopezmoliner@ub.edu 
Telèfon
933125143 
Fax
 

Facultat/Centre de matrícula
 
  SED - Campus Clínic
  Facultat de Psicologia

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió Acadèmica del programa ha establert els criteris específics d'admissió següents:

a) Haver cursat 20 crèdits de recerca, haver obtingut el diploma d'estudis avançats o, en el cas de candidats provinents de sistemes educatius de fora de l'EEES, tenir una experiència de recerca prèvia similar, per exemple, haver fet una tesi de màster.

b) Acreditar un nivell mínim B1 de llengua anglesa, preferiblement B2 o superior.

Criteris de selecció i admissió dels candidats

L'admissió del candidat la determina la Comissió Acadèmica del programa de doctorat a partir dels criteris següents:

1. Títol previ amb què s'hi accedeix (fins a 2 punts).

a) Màster de Recerca en Comportament i Cognició, de la Universitat de Barcelona (2 punts).

b) Altres màsters afins, amb valoració entre 0 i 2 punts segons l'adequació del programa d'origen a les línies de recerca del programa (fins a 2 punts).

2. Mitjana dels expedients acadèmics de grau i màster avaluada en una escala de 0 a 4 amb aplicació de correctors per a les qualificacions provinents de l'estranger d'acord amb les instruccions de l'ANECA (fins a 2 punts).

3. Experiència de recerca avaluada en base a l'existència de publicacions prèvies (fins a 2 punts).

4. Carta d'intencions, proposta de recerca o cartes de recomanació (fins a 2 punts).

5. Nivell de anglès (B1 = 0 punts, B2 = 0,5 punts, C1 = 1 punt).

6. Coneixement de llengua espanyola de nivell B1 (1 punt).
 
Línies de recerca ofertades
101131 Comportament organitzacional i social
101129 Desenvolupament i envelliment
101128 Funció cognitiva, computacional i neuronal
101130 Mètodes i tecnologies emergents en neurociència cognitiva
101127 Personalitat, delinqüència i intervenció clínica
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
28/10/2021 01:24
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36