im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Nanociències 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK11
Denominació
Nanociències 
Àmbits dels estudis
Ciències
Ciències Mèdiques i de la Salut 
Nombre màxim d'estudiants
32 
Web del programa
PROCÉS D'ADMISSIÓ I ACCÉS OBERT

Coordinador
Noms i Cognoms
Juan Marcos Fernández Pradas 
Centre
Facultat de Física
E-mail
jmfernandez@ub.edu 
Telèfon
934039216 
Fax
 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Biologia
  Facultat de Física
  Facultat de Química
  Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
  SED - Campus Clínic

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
El perfil recomanat habitual és la procedència d'un màster dels títols pertanyents a les branques de ciències o tecnologies. No obstant això, hi poden accedir estudiants d'altres especialitats sempre que compleixin els requisits acadèmics de la inscripció.

A més dels requisits d'accés generals, la Comissió Acadèmica del programa estableix els requisits i criteris addicionals següents:

1. Accés des dels màsters de la UB següents: Nanociència i Nanotecnologia; Biomedicina; Electroquímica. Ciència i Tecnologia; Enginyeria Biomèdica; Enginyeria Fotònica; Nanofotònica i Biofotònica; Enginyeria Química; Física Avançada; Química de Materials Aplicada; Química Teòrica i Modelització Computacional.

2. Accés des d'altres màsters afins, d'acord amb l'especificitat dels estudis del candidat i l'adequació a les línies de recerca del programa.

3. Nivell de comprensió de la llengua anglesa equivalent al B1.

La Comissió Acadèmica del programa farà la selecció i admissió dels estudiants d'acord amb la taula de valoració següent:

1. Títol previ amb el qual s'accedeix (entre 0 i 2 punts), segons els criteris següents:

a) Accés des dels màsters de la UB següents (2 punts): Nanociència i Nanotecnologia; Biomedicina, Electroquímica. Ciència i Tecnologia; Enginyeria Biomèdica; Enginyeria Fotònica; Nanofotònica i Biofotònica; Enginyeria Química; Física Avançada; Química de Materials Aplicada; Química Teòrica i Modelització Computacional.

b) Accés des d'altres màsters afins, amb valoració entre 0 i 2 punts de l'especificitat dels estudis del candidat i l'adequació a les línies de recerca del programa.

2. Expedient acadèmic de grau o llicenciatura que hi dóna accés (fins a 4 punts, depenent de la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o entre 0 i 10 dividida per 5. S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

3. Expedient acadèmic de màster (fins a 4 punts, segons la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o entre 0 i 10 dividida per 5. S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

4. Carta d'intencions, proposta de recerca o cartes de recomanació (fins a 2 punts)

5. Currículum (fins a 4 punts), en què es valora:

a) Experiència investigadora prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i les pràctiques del doctorat (fins a 1 punt).

b) Experiència laboral prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i les pràctiques del programa de doctorat (fins a 1 punt).

c) Publicacions prèvies, assistència a congressos o altres activitats relacionades amb el programa de doctorat com ara participació en excavacions, activitats artístiques, activitats en relació amb la gestió de la cultura i el patrimoni, treball de camp, etc. (fins a 1 punt).

d) Haver obtingut beques competitives (no per mobilitat o beques generals) per fer el màster (fins a 1 punt).

6. Obtenció d'una beca de doctorat (3 punts) o haver-la sol'licitat en el moment de l'admissió (1 punts). Es consideren com a tals les beques equivalents a FI o FPU, o bé les beques competitives d'altres països.

7. Altres mèrits acadèmics: estades a l'estranger, o nivell de llengües com ara anglès, francès, portuguès, italià o alemany (fins a 1 punt).
 
Línies de recerca ofertades
101280 Materials nanoestructurats
101281 Modelització i simulació de sistemes i propietats de la matèria en la nanoescala
101282 Nanobiotecnologia
101283 Nanoenergia: processos, dispositius i sistemes per a la producció, l'emmagatzematge i el medi ambient
101284 Nanofarmacoteràpia
101285 Nanomagnetisme, nanoelectrònica i nanofotònica
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
04/12/2021 09:13
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36