im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Informació i Comunicació 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK19
Denominació
Informació i Comunicació 
Àmbits dels estudis
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
Web del programa
Universitats
 
  Universitat Barcelona ( Coordinadora )
  Universitat Saragossa

Coordinador
Noms i Cognoms
Mario Pérez-Montoro Gutiérrez 
Centre
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
E-mail
perez-montoro@ub.edu 
Telèfon
93 403 96 75 
Fax
93 403 57 72 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
El perfil d'ingrés més habitual i recomanat en aquest programa de doctorat és el d'un estudiant que ha obtingut un grau i un màster universitari dels títols a de les disciplines de la informació o la comunicació, detallats tot seguit. No obstant això, a causa de l'enfocament interdisciplinari d'aquestes dues àrees del coneixement, també hi poden accedir estudiants d'altres disciplines sempre que compleixin els requisits acadèmics generals per inscriure-s'hi.

Al marge d'aquests requisits i criteris generals d'admissió, la Comissió Acadèmica del programa duu a terme la selecció i admissió dels estudiants d'acord amb els criteris i la puntuació següents:

1. Títol previ amb la qual s'accedeix (entre 0 i 2 punts), segons els criteris següents:

a) Títol de grau o llicenciatura de les disciplines de la informació o la comunicació: grau d'Informació i Documentació, grau de Comunicació Audiovisual, grau de Publicitat i Relacions Públiques, grau de Periodisme, llicenciatura de Biblioteconomia i Documentació, llicenciatura de Comunicació Audiovisual, llicenciatura de Publicitat o llicenciatura de Periodisme (1 punt).

b) Títol de màster universitari afí a les disciplines de la informació o la comunicació (1 punt).

c) Títol de grau, llicenciatura o màster universitari no inclòs en els apartats a o b (entre 0 i 1 punt). Es valora cada títol segons l'especificitat i adequació a les línies de recerca del programa.

2. Expedient acadèmic de grau o llicenciatura que hi dóna accés (fins a 4 punts, depenent de la nota mitjana). S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

3. Expedient acadèmic del màster universitari (fins a 4 punts, segons la nota mitjana). S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

4. Proposta de recerca i adequació a les línies de recerca del programa de doctorat (fins a 3 punts).

5. Cartes de recomanació. Poden ser d'antics professors o de persones que hagin tingut algun tipus de relació professional o acadèmica amb el candidat. Les cartes han de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la formació i motivació (fins a 1 punt).

6. Currículum (fins a 4 punts). Es valora:

a) Experiència docent universitària prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els estudis teòrics i pràctics del doctorat (fins a 0,5 punts).

b)Publicacions científiques prèvies relacionades amb les línies de recerca del programa de doctorat (fins a 3 punts).

c)Altres mèrits acadèmics: estades a l'estranger, o nivell de llengües com ara anglès, francès, portuguès, italià o alemany (fins a 0,5 punts).

7. Ser beneficiari d'una beca de doctorat prèvia (2 punts) o haver-la sol·licitat en el moment de l'admissió (0,5 punts). Es consideren com a tals les beques equivalents a FI o FPU, o bé les beques competitives d'altres països.
 
Línies de recerca ofertades
101368 Biblioteques i serveis d'informació
101367 Comunicació i mitjans audiovisuals
101369 Cultura i continguts digitals
101366 Estudis sobre el valor i l'ús de la informació
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
20/01/2021 20:46
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36