im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Història de la Ciència 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK1F
Denominació
Història de la Ciència 
Àmbits dels estudis
Ciències
Humanitats 
Nombre màxim d'estudiants
15 
Web del programa
Universitats
 
  Universitat Autònoma de Barcelona ( Coordinadora )
  Universitat Barcelona

Coordinador
Noms i Cognoms
Miquel Forcada Nogués 
Centre
Facultat de Filologia i Comunicació
E-mail
mforcada@ub.edu 
Telèfon
934035609 
Fax
934035596 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Filosofia
  Facultat de Filologia i Comunicació
  Facultat de Matemàtiques i Informàtica

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
L'admissió és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat. Perquè l'estudiant hi sigui admès, ha de complir els requisits d'accés aplicables. L'admissió al Programa de doctorat de Història de la Ciència comença amb la sol'licitud oficial del candidat a la Comissió Acadèmica, en els terminis establerts a aquest efecte per les universitats participants. Juntament amb la sol'licitud, l'aspirant hi ha d'adjuntar el currículum. La superació del màster interuniversitari d'Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat (UAB i UB) habilita per accedir al doctorat. Un altre requisit per entrar al programa és tenir coneixements d'anglès, i de català o castellà per als aspirants amb una llengua materna que no sigui ni el castellà ni el català. En casos concrets, pot ser necessari el coneixement d'àrab clàssic.

Els criteris de valoració de mèrits del procés de selecció son els següents:

' Expedient acadèmic i afinitat dels estudis amb l'àrea d'història de la ciència (40 %).
' Obtenció d'ajuts i beques de recerca (20 %).
' Experiència de recerca (participació en congressos, publicacions, pertinença a projectes de recerca) (10 %).
' Estades acadèmiques a l'estranger (10 %).
' Entrevista personal (20 %).

En un termini màxim de quinze dies, la Comissió Acadèmica ha de comunicar al candidat si ha estat admès al programa de doctorat i ha d'indicar, si escau, els complements de formació específics que ha de cursar en el primer curs del programa.
 
Línies de recerca ofertades
101402 Astronomia i filosofia natural des de l'Edat mitjana fins a la revolució científica
101407 Ciència araboislàmica
101404 Les ciències fisicomatemàtiques a l'Europa contemporània
101400 L'evolució conceptual dels conceptes matemàtics als segles XVII i XVIII. La matemàtica multicultural. Visions alternatives
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
04/12/2021 09:29
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36