im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
La Realitat Assetjada: Concepte, Procés i Experimentació Artística 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK1H
Denominació
La Realitat Assetjada: Concepte, Procés i Experimentació Artística 
Àmbits dels estudis
Ciències
Enginyeria i Arquitectura
Humanitats
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
10 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Josep Maria Cerdà Ferré 
Centre
Facultat de Belles Arts
E-mail
cerda@ub.edu 
Telèfon
934391969 
Fax
933345112 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Belles Arts

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
Gràcies a l'experiència acumulada des de l'origen del programa, la major part dels doctorands procedeix dels estudis superiors de Belles Arts, als quals s'han d'afegir els graus o títols superiors següents:

- Arquitectura
- Humanitats
- Ciències de la informació
- Comunicació Audiovisual
- Enginyeries
- Psicologia i altres graus vinculats, per exemple, a les ciències mèdiques i experimentals)

Les vies i requisits d'accés que se segueixen són els establerts a l'RD 99/2011 i a la normativa aprovada per la Universitat de Barcelona, ja esmentada a l'apartat anterior.

En el procés de selecció i admissió al programa de doctorat La Realitat Assetjada: Posicionaments Creatius, tenint en compte les línies traçades pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els programes de doctorat, tenen preferència els estudiants que hagin cursat un màster o postgrau universitari en algun dels àmbits de coneixement esmentats a l'apartat anterior («Requisits d'accés propis»). Pot servir com a exemple el màster oficial de Creació Artística: Realismes i Entorns i el màster oficial de Creació Artística Contemporània, com també el diploma d'estudis avançats obtingut en el marc del doctorat La Realitat Assetjada: Posicionaments Creatius o altres de vinculats a la creació o producció, com també els estudis de grau o postgrau que indirectament l'abordin, tant des de l'àmbit de la ciència com des del de les humanitats.

En qualsevol cas, l'admissió dels candidats es basa en l'afinitat personal amb els objectius del programa, que s'ha d'acreditar mitjançant la documentació que s'especifica tot seguit:

1. Títol amb el qual s'accedeix (entre 0 i 2 punts), segons els criteris següents:

a) Màster en Creació Artística: Realismes i Entorns (2 punts).
Altres màsters afins (entre 0 i 2 punts). Es valora l'especificitat dels estudis del candidat i l'adequació amb les línies de recerca del programa.

2. Expedient acadèmic de grau o llicenciatura que hi dóna accés (fins a 4 punts, depenent de la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o de 0 a 10 dividida per 5. S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

3. Expedient acadèmic de màster (fins a 4 punts, segons la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o de 0 a 10 dividida per 5. S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

4. Carta d'intencions, proposta de recerca o cartes de recomanació (fins a 5 punts).

5. Obra de creació pròpia, obra artística singular, exposicions i obra pública (fins a 7 punts). Es pot aportar documentació gràfica de l'obra experimental del candidat, en format DIN A-4 i enquadernada amb espiral, on ha de constar el nom del candidat.

6. Currículum (fins a 4 punts). Es valora:

a) Experiència de recerca prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els estudis teòrics i pràctics del doctorat (fins a 1 punt).

b) Experiència laboral prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els estudis teòrics i pràctics del doctorat (fins a 1 punt).

c) Publicacions prèvies, assistència a congressos o altres activitats relacionades amb el programa de doctorat com ara participació en exposicions, activitats artístiques, activitats en relació amb la gestió de la cultura i el patrimoni, treball de camp, etc. (fins a 1 punt).

d) Haver obtingut beques competitives (no de mobilitatbeques generals) per fer el màster (fins a 1 punt).

7. Obtenció d'una beca de doctorat (3 punts) o haver-la sol·licitat en el moment de l'admissió (1 punt). Es consideren com a tals les beques equivalents a FI o FPU, o bé les beques competitives d'altres països.

8. Altres mèrits acadèmics: estades a l'estranger, o nivell de llengües com ara anglès, francès, portuguès, italià o alemany (fins a 1 punt).

Puntuació màxima: 30 punts.
 
Línies de recerca ofertades
101370 Art, natura i entorn
101372 Realismes contemponanis: pràctiques artístiques de la realitat
101371 Realitat evidenciada
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
05/12/2020 08:11
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36