im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK1K
Denominació
Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques 
Àmbits dels estudis
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
Universitats
 
  Universitat Barcelona ( Coordinadora )
  Universitat Autònoma de Barcelona
  Universitat Girona
  Universitat Vic
  Universitat Rovira i Virgili

Coordinador
Noms i Cognoms
Anna Villarroya Planas 
Centre
Facultat d'Economia i Empresa
E-mail
annavillarroya@ub.edu 
Telèfon
93 403 70 21 
Fax
93 403 57 72 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Geografia i Història
  Facultat d'Economia i Empresa

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
El perfil d'ingrés més habitual és el d'estudiants de màsters de les branques de les arts, humanitats i ciències socials. No obstant això, també hi poden accedir estudiants d'altres especialitats sempre que compleixin els requisits acadèmics per inscriure-s'hi.

A més dels requisits d'accés generals, la Comissió Acadèmica del programa estableix els requisits i criteris addicionals següents:

1. Accés des dels màsters següents: màster oficial d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i des de màsters de les branques de les arts, humanitats i ciències socials de les universitats participants (UB, UAB, UdG, UVic-UCC, URV).

2. Accés des d'altres màsters nacionals i internacionals, afins a la temàtica del programa, d'acord amb l'especificitat dels estudis dels candidats i l'adequació amb les línies de recerca.

3. Per a l'alumnat estranger, nivell B1 de català, o nivell intermedi del DELE o B2 d'espanyol.

4. Nivell de comprensió equivalent al B1 d'alguna de les llengües estrangeres més utilitzades en l'àmbit dels estudis del programa, en particular anglès o francès.

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat d'Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques duu a terme la selecció i admissió del alumnat d'acord amb la taula de valoració següent:

1. Títol previ amb el qual s'accedeix (entre 0 i 2 punts), segons els criteris següents:

a) Accés des dels màsters següents: màster oficial d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i des de màsters de les branques de les arts, humanitats i ciències socials de les universitats participants (UB, UAB, UdG, UVic-UCC, URV) (2 punts).

b) Accés des d'altres màsters nacionals i internacionals, afins a la temàtica del programa (entre 0 i 2 punts). Es valora l'especificitat dels estudis del candidat i l'adequació amb les línies de recerca del programa de doctorat d'Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques.

2. Expedient acadèmic del grau o llicenciatura que hi dóna accés (fins a 4 punts, depenent de la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o de 0 a 10 dividida per 5. S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

3. Expedient acadèmic de màster (fins a 4 punts, segons la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o de 0 a 10 dividida per 5. S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

4. Carta d'intencions, proposta de recerca i cartes de recomanació (fins a 2 punts).

5. Currículum (fins a 4 punts). Es valora:

a) Experiència de recerca prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els estudis teòrics i pràctics del doctorat (fins a 1 punt).

b) Experiència laboral prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els estudis teòrics i pràctics del doctorat (fins a 1 punt).

c) Publicacions prèvies, assistència a congressos o altres activitats relacionades amb el programa de doctorat com ara participació en exposicions, activitats artístiques, activitats en relació amb la gestió de la cultura i el patrimoni, treball de camp, etc. (fins a 1 punt).

d) Haver obtingut beques competitives (no de mobilitat o beques generals) per fer el màster (fins a 1 punt).

6. Obtenció d'una beca de doctorat (3 punts) o haver-la sol·licitat en el moment de l'admissió (1 punt). Es consideren com a tals les beques equivalents a FI o FPU, o bé les beques competitives d'altres països.Valoració de la viabilitat econòmica que acompanya la investigació.

7. Altres mèrits acadèmics: estades a l'estranger, o nivell de llengües com ara anglès, francès, portuguès, italià o alemany (fins a 1 punt).
 
Línies de recerca ofertades
101424 Identitats, relacions i grups: construccions socials i drets
101425 Moviments socials, activismes, polítiques de gènere
101422 Territori, migració i globalització
101423 Treball, temps i mercats
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
28/09/2021 00:28
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36