Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Imatge de diagramació
Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
RELACIÓ DE MÀSTERS OFICIALS  
Preinscripció 2021 / 2022
 
- Bases per a l'Atenció i Educació de les Persones amb Diabetis
- Ciències Actuarials i Financeres
- Comptabilitat i Fiscalitat
- Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica
- Direcció d'Empreses de l'Esport
- Economia
- Economia Laboral / Labour Economics
- Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics
- Empresa Internacional / International Business
- Gestió Cultural
- Història Econòmica
- Institucions i Economia Política / Institutions and Political Economy
- Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics
- Màrqueting i Investigació de Mercats
- Recerca en Empresa
- Sociologia: Transformacions Socials i Innovació
 
Preinscripció 2020 / 2021
 
- Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica
- Meteorologia
- Producció i Recerca Artística
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
Àrea de Tecnologies
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Pàgina generada el dia: 20/01/2021 06:00